Rada Sportu_grafika

2020.05.25 – Rada Sportu VI kadencji powołana

Stempel Paweł_Krawczyk_220 lutego 2020 r. zarządzeniem Burmistrza powołano nową, kolejną Radę Sportu.

W jej 7-osobowy skład weszły następujące osoby:

  • Piotr Wala – radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
  • Katarzyna Trawińska-Jakubiak – UMiG
  • Jakub Waligóra – dyrektor OSiR
  • Paweł Stępka – nauczyciel WF z terenu gminy
  • Paweł Marczyński – przedstawiciel organizacji pozarządowych
  • Jacek Durski – przedstawiciel organizacji pozarządowych
  • Paweł Krawczyk – również przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Na pierwszym spotkaniu 26 lutego 2020 r. wyłoniliśmy przewodniczącego, którym został Piotr Wala. Pani Katarzyna Trawińska-Jakubiak została sekretarzem, a mnie tym razem przypadła rola zastępcy przewodniczącego Rady Sportu VI kadencji.