Archiwa kategorii: Aktualności

Tutaj znajdują się informacje godne odnotowania związane z moją działalnością radnego.

Sesja_grafika

2018.03.19 – LV Sesja Rady – Fundusz sołecki i ronda w „debacie”

Herb PobiezdziskLutowa sesja obyła się wyjątkowo 1 marca, czyli w ustanowiony w roku 2011 Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Uczciliśmy ten fakt minutą ciszy. Tematem przewodnim „dnia” obok przegłosowanych bez kontrowersji uchwał było omówienie działania funduszu sołeckiego. 

Zastępca Burmistrza przedstawił m.in. dane statystyczne związane z wydatkowaniem pieniędzy przez sołtysów z powstałego w 2016 r. funduszu sołeckiego. Następnie obejrzeliśmy dość długi film promocyjny dotyczący tego sukcesu naszej gminy.

Pominięto w tym wystąpieniu oraz filmie istotną informację. Wyraziłem to w dyskusji po projekcji. Chodzi o fakt, iż to, że fundusz sołecki działa już od 2016 r. jest przede wszystkim zasługą radnego Roberta Łucka oraz samych sołtysów, którzy finalnie zagłosowali za tą sprawą przy wydatnej pomocy merytorycznej wspomnianego kolegi, przewodniczącego klubu radnych My Mieszkańcy. O ten jeden rok jesteśmy bogatsi – dodałem kończąc swoje wystąpienie.

Kolega Mikołaj Witaszyk przypomniał, że sołtysi nie mieli już żadnych obaw o wprowadzenie funduszu w momencie, gdy szczegółowo i precyzyjnie wyjaśniono im korzyści płynące z ich wprowadzenia.

Warto przypomnieć, że Włodarze gminy proponowali wówczas odroczenie powstania funduszu sołeckiego i nie naciskali na jego utworzenie (!) – prawdopodobnie z przyczyn finansowych, co akurat jest dla mnie zrozumiałe (!) i co pragnę podkreślić. Niezrozumiała jest za to krótka pamięć i kreowanie na nowo wydarzeń, które miały już miejsce…

Jako ostatni sprawę tę podsumował sołtys ze Zbierkowa p. Włodzimierz Walter, który żartując o swoim „braku sklerozy” przypomniał pozytywną rolę w tym procesie kol. Roberta Łucka.

Do innej przedziwnej sytuacji doszło po odczytaniu przez przewodniczącą rady p. Renatę Jończyk naszego wspólnego, złożonego przez większość, bo aż 10. radnych projektu uchwały związanego z propozycjami patronów tychże rond.

Zamiast ewentualnej merytorycznej dyskusji – np. dlaczego takie propozycje się pojawiły, usłyszeliśmy zarzut, że projekt ten… jest sprzeczny z pomysłem p. Burmistrz oraz, że chcemy niejako „przypisać sobie budowę” tych obiektów infrastruktury drogowej… Dyskusja ta przybrała dość karykaturalny obraz i jak wspomniałem wcześniej nawet nie spytano nas dlaczego skierowaliśmy we wniosku taki, a nie inny projekt uchwały, czy też czym kierowało się 2/3 radnych obecnej kadencji rady?

Mam nadzieję, że nie będzie więcej takich nic nie wznoszących „pseudodebat” w naszym magistracie.

Fakt jest taki, że projekt radnych został złożony i będzie „głosowany” jak tylko ronda zostaną odebrane (zgodnie z treścią naszego wniosku).

W wolnych głosach poprosiłem urzędników o interwencję policjantów w sprawie docelowego usunięcia „parkingowych aut – reklam” szpecących i zajmujących miejsca parkingowe na rynku.

dzialalnosc_grafika

2018.03.07 – Światłowód w Twoim domu?

Budowa swiatlowodu

Źródło: Biuletyn Pobiedziski, nr 223, str. 12

Szanowni Mieszkańcy!

Doprowadzenie do granicy działki przewodu z włókna szklanego daje możliwość uzyskania najwyższego poziomu jakości TV oraz dostępu do najszybszego z możliwych do internetu.

Za Biuletynem Pobiedziskim informuję zainteresowanych o konieczności kontaktu z koordynatorem projektu  p. Michałem Szymańskim – tel. 780 225 982. Docelowo otrzymacie Państwo informację, czy Wasz teren zamieszkania objęty zostanie ew. projektem.

Link do ostatniego numeru Biuletynu znajdą Państwo na stronie naszego Urzędu. Aby powiększyć zdjęcie proszę kliknąć w powyższą grafikę.

dzialalnosc_grafika

2018.02.23 – Uzasadnienie naszego projektu dot. nazw nowych rond

Stempel Paweł_Krawczyk_2Jak informowałem w poprzedniej wiadomości, 9 lutego br. złożyłem w imieniu inicjatorów, tj. aż 10. radnych, wspólny wniosek wraz z gotowym projektem uchwały. Poniżej prezentuję treść uzasadnienia dlaczego uznaliśmy, iż należy nowe ronda nazwać w ten sposób.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

W imieniu radnych: wg listy popierających radnych z załącznika

Antkowiak Sylwester, Gołębiewski Edward, Krawczyk Paweł, Łucka Robert, Mikołajczak Janusz, Radecki Wojciech, Sobka Danuta, Szczygielski Adam, Widelicka Barbara, Witaszyk Mikołaj

Do: Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

W związku z powstaniem nowych obiektów infrastruktury drogowej w postaci rond w obrębie miasta Pobiedziska proponuje się nadanie im nazw „inż. Antoniego Pallutha” oraz „100-lecia Niepodległości”.

Pobiedziszczanin, inż. Antoni Palluth zapisał się szczególnie w historii pierwszej połowy XX dla Polski, Europy i Świata. Był cenionym kryptologiem, wiodącym konstruktorem kopii maszyny szyfrującej „Enigma”, bezpośrednim wykładowcą trójki ludzi, którzy złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej. Przyczynił się w sposób znaczący do szybszego zakończenia II Wojny Światowej. Był również Powstańcem Wielkopolskim oraz uczestnikiem wojny Polsko-Bolszewickiej. Zginął tragicznie w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Jest ważną postacią dla Pobiedzisk. Ten wielki Polak doskonale wpisuje się zatem w marketingowe hasło naszej gminy „Moc inspiracji”, stając się niejako jego uosobieniem.

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości proponuje się uczcić ten fakt w sposób szczególny. Nowopowstałe rondo w ciągu ul. Poznańskiej byłoby tego symbolem. Symbolem pamięci o ofiarach i nieustępliwości Narodu Polskiego w dążeniu do wyzwolenia spod zaborów. Stulecie to przypada również w odniesieniu do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zakończonego sukcesem czynu zbrojnego, który bezpośrednio łączy się odzyskaniem Niepodległości i przywróceniem Rzeczypospolitej Polskiej na terenie naszej Wielkopolski.

wniosek_grafika

2018.02.21 – Wniosek o nazwy rond – inicjatywa uchwałodawcza radnych

Stempel Paweł_Krawczyk_2Dnia 9 lutego 2018 r. złożyłem w imieniu aż 10. radnych, wspólny wniosek wraz z gotowym projektem uchwały dot. nazw nowopowstałych rond w Pobiedziskach.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu radnych: wg listy popierających radnych z załącznika

Antkowiak Sylwester, Gołębiewski Edward, Krawczyk Paweł, Łucka Robert, Mikołajczak Janusz, Radecki Wojciech, Sobka Danuta, Szczygielski Adam, Widelicka Barbara, Witaszyk Mikołaj

Do: Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Szanowna Pani!

Niniejszym wnosimy o włączenie w pierwszym możliwym proceduralnie terminie w obrady właściwych komisji oraz na sesję projektu uchwały dotyczącej nadania nazw [ „inż. Antoniego Pallutha”  – w ciągu drogi wojewódzkiej oraz „100-lecia Niepodległości” w ciągu ul. Poznańskiej] rondom przy bezkolizyjnym przejściu drogowym pod linią kolejową nr 353 Poznań – Skandawa w miejscowości Pobiedziska.

Prosimy jednocześnie o wcześniejsze przekazanie projektu do właściwego referatu Urzędu Miasta i Gminy w celu uzupełnienia o załącznik graficzny i formalnego zatwierdzenia projektu oraz o niezbędną opinię prawną.

W załączeniu do wniosku dołączono listę radnych, którzy podpisali się pod projektem oraz treść projektu uchwały z uzasadnieniem.

Treść uzasadnienia przedstawię w osobnej wiadomości.

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

 

dzialalnosc_grafika

2018.02.09 – ul. Główna – Fabryczna – Skryta – Plan zagospodarowania!

Plan_główna_fabryczna_skryta


U dołu ul. Fabryczna, lewa krawędź to ul. Skryta, prawą krawędź wyznacza ul. Główna

UMiG  w Pobiedziskach przsytąpił do kolejnego wyłożenia w prawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Głównej, Fabrycznej i Skrytej w Pobiedziskach.

Granice obszaru o którym mowa przedstawia grafika tuż obok (proszę kliknąć, aby powiększyć).

Wszyscy, oczywiście przede wszystkim mieszkańcy oraz właściciele posesji objętych ww. terenem mogą składać wnioski do ww. projektu planu miejscowego.

Zgodnie z obwieszczeniem, wnioski należy składać w formie pisemnej w terminie do 2 marca br. z podaniem imienia, nazwiska, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości o której mowa.

Sesja_grafika

2018.01.30 – LIV Sesja Rady – Dofinansowanie dla kolejnego etapu kanalizacji!?

UMiG_tablica stara ulica pion25 stycznia br. miała miejsce kolejna sesja zwyczajna.

Według planu pracy Rady przedstawiono na niej sprawozdanie z wykonania Inwestycji. Prezentacje omówiła sekretarz naszego UMiG p. Iwona Tomaszewska.

Procedowanie uchwał związanych z budżetem oraz planami inwestycyjnymi przebiegło bez dodatkowych dyskusji. Nie złożono tego dnia żadnej interpelacji.

Sala ożywiła się jedynie w części „wolne głosy i wnioski”. Zapytałem, aby oficjalnie wybrzmiało to na sesji, o ew. obowiązek odśnieżania chodników przez mieszkańców posesji.

Odpowiedzi udzielił kier. referatu Inwestycji p. Dawid Moliński, który przywołał informacje z Biuletynu Pobiedziskiego i podkreślił, iż taki obowiązek mają właściciele posesji, których chodnik przylega bezpośrednio do granicy działki właściciela. Jeśli rozdziela go np. ścieżka rowerowa lub pas zieleni takiego prawnego obowiązku już nie ma. Dodatkowo utwardzony chodnik musi znajdować się przy drodze mającej status drogi publicznej, a śnieg należy spychać w kierunku drogi.

Warto przy tym zauważyć, że wiele utwardzonych ulic nie posiada statusu drogi publicznej!

Ciekawej i dobrej informacji udzielił zgromadzonym również Z-ca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny. Otóż na liście dofinansowań w kwocie ok. 4,7 miliona PLN dla samych Pobiedzisk znalazł się projekt kanalizacji „Puszcza Zielonka V”. W marcu tego roku sprawa powinna znaleźć swój oficjalny finał w postaci podpisanej umowy.

W związku z powyższym osoby chcące dokonać przyłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a mające odcinek do istniejącej już infrastruktury nie dłuższy niż 1 km mogą zgłaszać się wstępnie w tej sprawie do naszych urzędników.

dzialalnosc_grafika

2018.01.05 – Jaki pojemnik na odpady zielone?!

Pojemnik odpady zielone

Żródło: http://www.goap.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Zasady-odbioru-BIO-2018.pdf

Szanowni Państwo!

Przy okazji naszej oficjalnej „dyskusji” ze Związkiem Międzygminnym GOAP dotyczącym zmian w systemie odbioru odpadów zielonych (w tym ulegających biodegradacji) pragnę zwrócić Państwa uwagę, aby (niestety) zaopatrzyć się w razie potrzeby w odpowiedni pojemnik.

Nie chodzi tu, co bardzo ważne, o sam kolor brązowy, ale m.in. o system podwójnego dna i otworów wentylacyjnych.

Warto wiedzieć, że posiadanie przydomowego kompostownika zwalnia z potrzeby zakupu i poniesienia jego kosztu! Wówczas wszelki tego typu odpady muszą trafić właśnie do niego (nie do odpadów zmieszanych).

Wszelkie szczegółowe informację można znaleźć TUTAJ. Aby powiększyć zdjęcie proszę kliknąć w powyższą grafikę.

PS. Dziękuję koledze Arturowi Walkowiakowi za zwrócenie uwagi nam mieszkańcom na potencjalny problem z zakupem niewłaściwego pojemnika.

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.01.04 – Odp. na interpelację dot. zmian zasad odbioru odpadów BIO

Stempel Paweł_Krawczyk_2W połowie grudnia klub radnych My Mieszkańcy otrzymał odpowiedź na interpelację odczytaną i złożoną przeze mnie na sesji 23 listopada br. Chodziło o nasze wątpliwości związane z planowanymi przez ZM GOAP zmianami zasad odbioru odpadów BIO.

Tutaj dla przypomnienia dostępny jest link do ww. interpelacji umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Od p. burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź na postawionych 5 pytań. Pobiedziski UMiG otrzymał je od dyrektora ZM GOAP p. Andrzeja Springera, który jako właściwy adresat otrzymał nasze pytania i wątpliwości.

Treść odpowiedzi na pytania poniżej:

  1. Dlaczego ZM GOAP bez szerszych konsultacji choćby z radami gmin podjął taką decyzję, pomimo prawnych możliwości dalszego gromadzenia odpadów w workach?

Odp.: „Projekty aktów prawa miejscowego […] w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi […] zostały przekazane w dniu 17.02.2017 r. za pomocą poczty elektronicznej, Gminom […] do zaopiniowania. […] Ponadto ww. akty prawa miejscowego zostały zaprezentowane na Zgromadzeniu ZM GOAP do zaopiniowania, gdzie przedstawiciel Gmin również mogli zgłaszać uwagi […] Dodatkowo w dniu 24.03.2017 r. projekty […] zostały zamieszczone na stronie internetowej ZM GOAP.”

2. Dlaczego za pojemniki mają zapłacić mieszkańcy, a nie ZM GOAP, skoro sam zaproponował taką strategię zbierania odpadów BIO?

Odp.: „[…] Wprowadzenie dodatkowego pojemnika wymusza na Związku (ZM GOAP) przede wszystkim aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania ograniczania masy tych odpadów […] ZM GOAP zobowiązany jest podjąć już na tym etapie odpowiedni kroki, aby poziomy przewidziane w akcie regulującym były osiągnięte […] Prowadzona do tej pory zbiórka odpadów ulegających biodegradacji w systemie workowym […] nie przynosiła oczekiwanych efektów. […] Odpady te powinny być odpowiedniej jakości, co w przyszłości może przyczynić się do obniżenia stawki […] Ponadto ZM GOAP zwiększył częstotliwość odbioru odpadów problemowych oraz […] ulegających biodegradacji […] W związku z powyższym ZM GOAP nie ma możliwości finansowych na pokrycie dodatkowych usług związanych w wyposażeniem nieruchomości w pojemniki […].”

3. W jaki sposób ZM GOAP zamierza zrekompensować mieszkańcom aglomeracji, którzy wcześniej nieodpłatnie udostępnili swoje pojemniki na odpady mieszane?

Odp.: „Zgodnie z paragrafem 2 punkt 1 podpunkt 2 uchwały nr XIX/145/2016 Zgromadzenia ZM GOAP z dnia 27 VI 2016 r. […] Odbiór odpadów komunalnych z pojemników będących własnością właściciela nieruchomości jest możliwy w przypadku, gdy właściciel wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Trudno więc wymagać rekompensaty za używanie pojemników, w przypadku, gdy nastąpiło to z inicjatywy i za zgodą właściciela nieruchomości.”

4. Gdzie i w jakich godzinach na terenie gminy Pobiedziska (zgodnie z art. 3, ustęp 2, podpunkt 9) lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od 1 stycznia 2018 r. będzie funkcjonował punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogliby ew. odstawiać nadmiar odpadów zielonych?

Odp.: „Związek (ZM GOAP) w dniu 01.10.2017 r. wszczął procedurę przetargową dot. utworzenia i prowadzenia stacjonarnych PSZOK. utworzenia i prowadzenia stacjonarnych mobilnych PSZOK (MPSZOK) […] Przedmiotem ww. zamówienia jest […] organizacja stacjonarnego PSZOK w Gminie Pobiedziska. […] Wpłynęła jedna oferta – złożona przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. Obecnie komisja przetargowa analizuje otrzymane oferty […]”

5. Kto, na skutek następstw wejścia w życie nowego systemu zbiórki odpadów BIO, będzie porządkował zaśmiecone lasy, rowy i inne miejsca nielegalnego składowania ww. odpadów?

Odp.: „Związek (ZM GOAP) wprowadził dogodne rozwiązanie zapobiegające powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów głównie poprzez zwiększenie częstotliwości odbioru […] Ponadto odpady ulegające biodegradacji można zagospodarować w przydomowym kompostowniku – po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru do ZM GOAP – takie rozwiązanie zwalnia z obowiązku zakupu pojemnika przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji […] Ponadto […] odpady zielone niemieszczące się w pojemniku na odpady ulegające biodegradacji może zostać przekazana przez właściciela nieruchomości bezpłatnie do funkcjonujących PSZOK na terenie ZM GOAP, bądź zostać przekazana za dodatkową opłatą podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.

Mój komentarz:

Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie mamy jako mieszkańcy obowiązek zgłaszać swoje kompostowniki? Czyżby oznaczało to, że wówczas w przypadku nadmiaru odpadów zielonych nie będziemy mogli ew. ich odstawić nawet w specjalnych pojemnikach? Do tej pory nie było takiego obowiązku! Z własnego doświadczenia „aż” jeden raz w historii, pomimo korzystania z kompostownika wystawiłem do odbioru dwa worki liści… Czyżbym w tej nowej sytuacji nie mógł – po zgłoszeniu kompostownika (na co nie bardzo mam ochotę) – wystawić nadmiaru w pojemniku do odbioru? Mam nadzieję, że nie.

Generalnie. w mojej ocenie, polityka ZM GOAP ukierunkowana jest na zmniejszenie ilości odbieranych odpadów zielonych (w tym biodegradowalnych). Zachęcanie do kompostowania uważam akurat za słuszne, natomiast wątpliwości budzi sposób przeprowadzenia i informowania o tych zmianach…

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2017.12.30 – LII i LIII Sesja Rady – Nadzwyczajna i „budżetowa”

UMiG_panoramaW ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej. W obu z przyczyn służbowych niestety nie mogłem wziąć czynnego udziału.

Pierwsza, nadzwyczajna, miała miejsce w poniedziałek, 18 grudnia 2017 o godz. 14:30 i dotyczyła formalnej sprawy związanej z finansami budowy bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa w Pobiedziskach. Zarówno uchwała główna jak i wynikająca z niej zmiana budżetu zostały zaakceptowane jednogłośnie jedenastoma głosami obecnych radnych.

Druga grudniowa sesja oznaczona numerem LIII odbyła się w sali sesyjnej w dniu 21 grudnia 2017, godz. 15:00.

Jej punktem głównym było głosowanie nad projektem Budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018 rok. Uchwalenie ww. uchwały prawie jednogłośne (12 głosów za, 1 głos wstrzymujący)  poprzedziło wystąpienie Pani Burmistrz Doroty Nowackiej, prezentacja projektu budżetu wraz z autopoprawką oraz odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018 rok.

Ponadto podjęto jeszcze kilkanaście uchwał. Interpelacji nie było. Przewodnicząca Rady p. Renata Jonczyk poinformowała, iż radni otrzymali odpowiedź na złożoną przeze mnie klubową interpelację dot. planowanych zmian w regulaminie odbioru odpadów przez ZM GOAP. Jej treść przedstawię w osobnej wiadomości.

Rada Sportu_grafika

2017.12.07 – Rada Sportu – Program współpracy ze sportowymi „OPP”

Stempel Paweł_Krawczyk_2Trzecie posiedzenie Rady Sportu Gminy Pobiedziska V kadencji odbyło się w dniu 20.11.2017 r. w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

Opiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Pobiedziska ograniczyło się wyłącznie do sprawy finansowania zadania nr 1, tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.” Zauważono, że kwota 120 tys. zł stanowi wzrost o 5 tys. w stosunku do roku poprzedniego. Obecni Członkowie Rady Sportu, 5. głosami zagłosowali „za” jego przyjęciem.

W projekcie budżetu UMiG na rok 2018 kwota przeznaczona na powyższe wynosi więcej, bo 127,5 tys. (kwotę 7,5 tys. zł urzędnicy przyjęli jako połowę sumy środków przeznaczonych na tzw. „Małe Granty” oraz „Wkład Własny”, który w praktyce trafia do organizacji kulturalnych i właśnie sportowych). To od ich aktywności zależy ostateczna wartość wsparcia.

Wróciłem też do sprawy Regulaminu prowadzenia punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska. Zasugerowałem spotkanie z dyrektorami szkół, poprzez Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego w kwestii przypomnienia i poproszenia o zastosowanie się do wymagań regulaminu, co pozwoli obiektywnie ocenić aktywność sportową nie tylko uczniów ale i samych szkół.

W wolnych głosach poruszono sportowe aspekty związane z „Programem rewitalizacji na lata 2018-2023”. Wniosek o przebudowę hali przy ul. Różanej złożył p. Artur Krysztofiak. Ja poinformowałem o moim wniosku dot. powstania boiska z bieżnią lekkoatletyczną przy ul. Kostrzyńskiej [w Programie – jak się później okazało znalazła się ostatecznie przebudowa hali].
Poruszono ponadto ponownie na Radzie Sportu sprawę niefunkcjonalności boiska piłkarskiego przy SP w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej – tj. jego fatalnego oświetlenia, nieadekwatnej nawierzchni oraz co b. istotne i łatwe do poprawy zbyt blisko linii bocznej usytuowanych ławek.

Pan Paweł Stępka przy okazji informacji o ew. przebudowie hali na ul. Różanej wyraził nadzieję przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z przyszłymi użytkownikami hali. Przypomniał błędy jakie popełniono przy budowie kompleksu przy ul. Kostrzyńskiej. Podkreślił brak konsultacji i nieuwzględnienie uwag m.in. nauczycieli WF.