Archiwa kategorii: Pozostałe

2017.01.18 – Okręgi szkolne w Pobiedziskach bez zmian!

SzkołaW dniu 12 stycznia na Komisji Spraw Społecznych urzędnicy przedstawili obecnym radnym propozycje koniecznych zmian obwodów szkolnych w Gminie. Dotyczyły one przede wszystkim szkół podstawowych w Biskupicach, Jerzykowie i Pobiedziskach.

O ile przedstawione propozycje dot. zmian w szkołach Biskupic i Jerzykowa nie wywołały emocji z racji swojej zasadności, tak w przypadku Pobiedzisk owszem – wzbudziły kontrowersje.

Samą potrzebę zmiany argumentowało się wyrównaniem obłożenia szkół w Pobiedziskach, czego beneficjentem miała być szkoła przy ul. Gajowej na Letnisku, gdzie miałoby się przenieść i dowozić część dzieci z północnych Pobiedzisk…

Nikt nie lubi zmian, szczególnie tych, które na pierwszy rzut oka są zmianami na „gorsze”. A takie odczucie na pewno pojawiło się u radnych – mieszkańców z ulic położonych na północ od b. drogi krajowej nr 5… Chodziło tu m.in. o ulice: Goślińską, Nową, Kiszkowską, Główną, Rzeczną i inne mniejsze ulice i osiedla w tym rejonie miasta.

Na szczęście na ostatniej Komisji Spraw Społecznych, która odbyła się przedwczoraj o godz. 15. informacja dotycząca samych Pobiedzisk została zdementowana. Urzędnicy przedstawili trzeci wariant i tym samym nic się nie zmieni – przynajmniej w tym zakresie. Taka jest informacja na tę chwilę.

To dobra wiadomość dla zainteresowanych dzieci i rodziców.

dzialalnosc_grafika

2016.08.23 – Spotkanie klubu radnych „My Mieszkańcy”

Wczoraj o godz. 16. odbyło się kolejne spotkanie wewnętrzne klubu radnych „My Mieszkańcy. Ideą spotkań w ramach gremium klubowiczów w składzie p. Robert Łucka (Przewodniczący), Danuta Sobka, Sylwester Antkowiak, Mikołaj Witaszyk i moja osoba jest przedyskutowanie obecnej sytuacji w gminie, wewnątrzklubowe wstępne opiniowanie projektów uchwał oraz wzajemna prezentacja inicjatyw jedynego klubu radnych tej kadencji w Gminie Pobiedziska.

Wczoraj podjęliśmy rozmowy w szczególności związane z:

 1. Projektem uchwały naszego autorstwa dot. nowych regulaminów nagród sportowych,
 2. Proponowanych kontrowersyjnych zmian w WPI,
 3. Informacją Pani burmistrz dot. przeniesienia OPS z ul. Kaczyńskiej na ul. Jagiełły (b. Ośrodek Zdrowia),
 4. Projektem uchwały, która wyszła z naszej inicjatywy dot. finansowania pobiedziskiego sportu,
 5. Uchwalą pn. „przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli…”, gdzie główne profity z podniesienia wynagrodzeń wg uchwały trafią do dyrektorów i ich zastępców…

 

dzialalnosc_grafika

2016.05.27 – Stworzyliśmy nowy klub radnych „na 5-tkę”!

Z dniem 17 maja 2016 r. pięcioro radnych naszej gminy powołało do życia nowy, w dalszym ciągu jedyny w radzie klub radnych pod nazwą „My Mieszkańcy”.

W jego skład weszły trzy osoby z byłego już klubu „Najważniejsi są Mieszkańcy” – czyli ja, Robert Łucka i Mikołaj Witaszyk oraz Pani Danuta Sobka i Sylwester Antkowiak.

Nowo powołana „piątka” radnych ma na celu dalsze aktywne działania zmierzające w kierunkach jeszcze bardziej efektywnego wydatkowania środków budżetowych oraz pomocy urzędnikom we wskazywaniu obszarów wymagających większego zaangażowania, nie zawsze finansowego.

Wyżej wymienieni wierzą, że wspólnie wraz z pozostałymi radnymi będą wzajemnie wspierać cenne inicjatywy i stanowić realną siłę w radzie gminy Pobiedziska.

2016.02.21 – Pożegnaliśmy Krzysztofa Wojdanowicza

W ubiegły wtorek co najmniej kilkaset osób towarzyszyło p. Krzysztofowi Wojdanowiczowi w Jego ziemskiej, ostatniej drodze.

Burmistrz Pobiedzisk w latach 1990-1998. Społecznik, przedsiębiorca, działacz sportowy, organizator niezliczonych przedsięwzięć i inicjatyw w jednym. Nie sposób ich tutaj, choćby skrótowo przedstawić. Jego główne sukcesy wymieniła w swoim pięknym przemówieniu na cmentarzu burmistrz Dorota Nowacka.

Zastanawiałem się kiedy miałem niewątpliwą przyjemność po raz pierwszy zetknąć się ze zmarłym osobiście? Otóż była to druga połowa la 80′ i treningi tenisa ziemnego w dzisiejszym PKT. W okresie zimowym przystosowywano do tego celu… halę produkcyjną suszarni zielonek ówczesnego PGR w Pomarzanowicach. Pan Krzysztof pomagał wówczas w tej kwestii p. Jackowi Durskiemu… Już na tym przykładzie widać, iż był to człowiek, który zawsze szukał skutecznych rozwiązań, nawet wówczas, kiedy wydawało się to niemożliwe.

Krzysztof Wojdanowicz odszedł przedwcześnie 11 lutego w wieku 65 lat. Cześć Jego pamięci!

dzialalnosc_grafika

2015.08.24 – Akcja mieszkańców przeciw kurzej fermie w Bocińcu

Jestem winny Państwu zaległą informację z końca lipca.

Pani Katarzyna Pędzich-Nowak przygotowała obszerne pismo zawierające liczne uwagi i wnioski dotyczące toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych dot. potencjalnego powstania fermy kurzej W Bocińcu k. Pobiedzisk.

Z jej inicjatywy, za którą b. serdecznie dziękuję udało się wspólnie zebrać ponad 230 podpisów.

Ponadto 28 lipca br. uczestniczyłem w spotkaniu w świetlicy w Gołuniu w sprawie w tej samej sprawie.

Gospodarzem spotkania był sołtys Adam Stołowski. Poza naprawdę liczną grupą mieszkańców okolicznych miejscowości na spotkaniu pojawili się jeszcze sołtys Pomarzanowic Mariusz Sukens, wszyscy trzej radni naszego klubu, czyli Mikołaj Witaszyk, Robert Łucka, moja osoba, oraz ludzie z  trenu gminy walczący już skutecznie przeciw podobnej budowie w miejscowości Kołata – m.in. p. Monika Stasiak. Obecni byli też mieszkańcy sąsiedniej gminy, a wśród nich sołtys Imielna Krzysztof Skwarek.

Wszyscy zgodnie uznali, iż planowana inwetycja jest dla nas poważnym zagrożeniem. Zebrano liczne podpisy i wystosowano szereg petycji, które trafiły m.in. do UMiG w Pobiedziskach.

 

dzialalnosc_grafika

2015.03.20 – Chiński Inwestor w Pobiedziskach

Wczoraj (19 marca) doszło do spotkania pełnomocnika chińskiego Inwestora firmy New Hop Poland p. Jacka Masioty z pobiedziskimi radnymi klubu „Najważniejsi są Mieszkańcy” tj. Robertem Łucka, Mikołajem Witaszykiem i Pawłem Krawczykiem. Głównym celem spotkania było uzyskanie konkretnej informacji dla mieszkańców o planowanej inwestycji w Pobiedziskach.

Otrzymano następujące informacje:

 1. Jedynym profilem działania tej konkretnej instalacji ma być produkcja (mieszalnia) wyłącznie dwóch rodzajów pasz. Dla świń i dla drobiu.
 2. Do Ich wytwarzania nie będą stosowane jakiekolwiek mączki odzwierzęce. Ustawowo zakazano tego już kilka lat temu.
 3. Do produkcji mają być stosowane wyłącznie: soja (ok. 50%), zboża (45%) oraz mikroelementy (ok. 5%) – dla paszy dla świń. Dla paszy drobiowe proporcje będę się nieznacznie różniły.
 4. Surowce do produkcji pozyskiwane będą przede wszystkim z rynku lokalnego (niskie koszty transportu).
 5. Polskie prawo jest nad wyraz restrykcyjne jeśli chodzi o kontrolę wpływu i oddziaływania firm na środowisko (bardziej niż np. w Hiszpanii i Belgii, bardzo podobne w Niemczech). W tym konkretnym przypadku nie stwierdzono nawet potrzeby przeprowadzenia raportu z RDOŚ.
 6. Proces produkcji ma polegać na mieleniu zbóż w obiegu zamkniętym oraz formowaniu granulatu „na mokro”. Zmiana profilu produkcji wymagałaby zastosowania kompletnie nowych (idących w miliony złotych) instalacji – nie jest bez tego możliwa.
 7. Produkcja ma być mniej skomplikowana niż w firmie działającej w sąsiednim Kiszkowie.
 8. Firma oczekuje jeszcze na opinię z Sanepidu.
 9. Inwestor oczekuje ustawowo przyjętych ulg wzorem sąsiedniego Baumitu i innych inwestycji w sąsiednich gminach. W przypadku dalszych ew. pozwoleń Rada Miejska będzie miała wpływ na wysokość podatków.
 10. Dlaczego w Europie wybrano jako pierwszą Polskę i Pobiedziska? Z uwagi na koszty pracy oraz dużą produkcję drobiu w Polsce i regionie. Pasze mają być sprzedawane przede wszystkim na rynek polski.
 11. Firma zatrudniać ma na produkcji ok. 25 osób. W sezonie ilość ta będzie się zwiększać.
 12. To, że New Hope Poland w KRS ma różne obszary działalności to normalna praktyka większości firm z każdej branży – nie ma żadnego znaczenia dla tej konkretnej fabryki.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska ww. klub radnych złoży wniosek o przeprowadzenie podobnego spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami oraz przedstawicielem firmy New Hope Poland.