Archiwa kategorii: Sesje

Sesja_grafika

2018.10.06 – LXIV i LXV Sesja Rady – Nadzwyczajna i ostatnia

Foto UMiG_227 września 2018 r. odbyła się ostatnia sesja siódmej kadencji samorządu Gminy Pobiedziska. Była to sesja oznaczona rekordowym jak sądzę numerem 65. Tyle sesji nie było raczej we wcześniejszych 6. kadencjach. 

Zakończyła się kurtuazyjnymi podziękowaniami za współpracę radnych i nie tylko skierowanymi w stronę koleżanek i kolegów, Pani Burmistrz z Zastępcą oraz urzędników i sołtysów.

Wcześniej wysłuchaliśmy sprawozdań podsumowujących m.in. działalność rady, komisji, z wykonania Planów Inwestycyjnych na lata 2014-2018. Obejrzeliśmy prezentacje przygotowane przez urzędników oraz film promocyjny dotyczący zrealizowanych inwestycji w tej kadencji.

Ostatni w tej kadencji blok uchwał został uchwalony praktycznie bez głosów przeciwnych. Poprosiłem urzędników o dodatkowe wyjaśnienia związane z emisją obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Jak usłyszeliśmy gmina zabezpiecza w ten sposób potencjalne środki na wypadek dalszych opóźnień w otrzymywaniu pieniędzy przyznanych z dotacji pomimo rozliczenia się z zakończonych projektów. Ta forma, jak usłyszeliśmy, jest najbardziej dogodna w tej materii.

Ponadto, co ważne przyjęliśmy program współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Jest to duży sukces wypracowany wspólnie przez obecną radę i Panią Burmistrz. Warto to podkreślić. Postęp jaki dokonała gmina w tym obszarze to moim zdaniem duża sprawa.

Dwa tygodnie wcześniej odbyła się będąca niejako formalnością sesja nadzwyczajna, która konieczna była do przeprocedowania niecierpiących zwłoki uchwał. Z przyczyn służbowych nie mogłem wziąć w niej udziału.

Sesja_grafika

2018.09.05 – LXIII Sesja Rady – Pobiedziska z rondem inż. Antoniego Pallutha!

UMiG_panorama30 sierpnia 2018 r. odbyła się 63. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. 

Wg porządku obrad na początku sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawiła p. skarbnik Agata Majcherczak.

W dalszej części, jeszcze przed głosowaniami nad projektami uchwał, obejrzeliśmy film przedstawiający przede wszystkim realizowane inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. ZIT-ów) jakie miały miejsce w ostatnich trzech latach na terenie naszej gminy. Wyraźnie odmieniły one oblicze wielu miejsc i w założeniu poprawić miały komunikację, co jest faktem nie ulegającym dyskusji.

Blok uchwał nie wzbudził większych emocji. Warto nadmienić, iż z powodu suszy jednogłośnie poparliśmy uchwałę w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok. Przysługuje ona w wysokości 100% IV raty podatku rolnego w tym roku rolnikom dotkniętym suszą.

Dla mnie, i jak sądzę po głosowaniu, dla wielu radnych istotnym było tego dnia również symboliczne oddanie czci urodzonemu w Pobiedziskach inż. Antoniemu Palluthowi, który dzięki ponadklubowemu projektowi radnych uhonorowany został nazwą ronda na drodze wojewódzkiej nr 194 w Pobiedziskach. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni. Poparcia naszemu projektowi udzieliło aż 13. z nich, przy jednym przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.

Nazwa drugiego ronda zgodnie z wniesioną przeze mnie autopoprawką to rondo Niepodległości, co w stulecie obchodów tych wydarzeń wydaje się bardzo trafną i odpowiednią propozycją.

Złożyłem interpelację w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy dotyczącą ew. samowoli budowlanej przy jeziorze Biezdruchowo (patrz tutaj). Drugą i ostatnią na tej sesji interpelację przedstawiła również w imieniu naszego klubu radna Danuta Sobka. Interpelacja miała związek z utrudnieniami w ruchu – bo tak odbierają to okoliczni mieszkańcy – na ul. Wojska Polskiego w Pobiedziskach. Jej treść przedstawię niebawem w osobnym artykule.

Sesja_grafika

2018.08.27 – LXII Sesja Rady – Nadzwyczajna

UMiG_panoramaW poniedziałek, 20 sierpnia o godz. 14.15 w sali sesyjnej UMiG odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. 

Poświęcona została kilku sprawom. Warto podkreślić, iż  chodziło m.in. o zmianę uchwały budżetowej na rok 2018 – w dziale „Transport i łączność” przeniesiono posiadane środki w wysokości 77 tys. pomiędzy paragrafami w związku ze zwiększeniem zaangażowania umowy z Zakładem Komunalnym w Pobiedziskach Sp. z o.o. na prowadzenie publicznego transportu zbiorowego.

Na moje pytanie, z czego wynika owe „zwiększenie zaangażowania” – uzyskaliśmy odpowiedź od zastępcy burmistrza p. Zbigniewa Zastrożnego, iż chodzi o tzw. „rozruch” naszej komunikacji i nie przewiduje się dalszych kosztów na tę chwilę.

Muszę przyznać, że tu znów jestem troszkę sceptyczny. Patrzę na to z nadzieją, ale i małym niepokojem (podobnie gdy występowano o dodatkowe autobusy, których w efekcie jako gmina nie uzyskaliśmy). Oby nasza komunikacja nie okazała się w konsekwencji za droga w utrzymaniu…

Przy okazji tej sprawy z ust Włodarzy padły też wartości dot. ilości przewiezionych naszą komunikacją ludzi – wg posiadanych przez Urząd informacji szacuje się ją ok. 4-5 tys. Liczba ta naturalnie mocno wzrośnie od września, kiedy to autobusy będą przewozić dzieci do szkół.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przenieśliśmy 10 tys. zł między paragrafami wg potrzeb strażaków, którzy byli również obecni na sesji.

Ponadto pojawiła się sprawa wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego finansowania przebudowy dojazdu do dyskontu od ul. Dworcowej. Firma Jeronimo Martins Polska S.A. wyraziła gotowość do finansowania tej inwestycji w przyszłości, aby poprawić bezpieczeństwo i uniknąć wielkogabarytowych transportów ulicą Tysiąclecia.

Sesja_grafika

2018.07.30 – LX i LXI Sesja Rady – Audyt i Łagiewniki vs. Pomarzanowice

IMG_20170706_161847_resized_20170707_06430137122 czerwca 2018 r. odbyła się ostatnia przed wakacjami zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, zaś spotkanie nadzwyczajne miało miejsce 10 lipca.

Gościem zaproszonym na sesję była p. Katarzyna Pędzich-Nowak audytor wewnętrzny Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska. Przedstawiła prezentację dot. sprawozdania z 31 stycznia 2018 roku z prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Pobiedziska za rok 2017.

Warto przypomnieć definicje samego audytu, który był przedmiotem omawianym na sesji. Otóż audyt wewnętrzny jest z założenia działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Pani audytor podkreśliła, że audyt ten nie dotyczył strony IT, który to zakres był poza jej kompetencjami.  IT, czyli narzędzia i różne technologie (sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, teleinformatyka) wykorzystywane do pozyskiwania, selekcjonowania, analizowania, przetwarzaniu, przechowywania jej przez UMiG.

Najwięcej emocji wzbudziło jednak głosowanie w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni i lasów gminy Pobiedziska. Pan Radosław Duda, obecny na sali jako gość, wielokrotnie otrzymał głos wnosząc  m.in. o odroczenie głosowań. Jednak zgodnie z procedurą wszystkie one odbyły się, a ich wyniki były prawie jednogłośne.

Na sesji lipcowej – nadzwyczajnej najwięcej emocji wzbudził nowy i jak się okazuje ostateczny w końcu podział na okręgi wyborcze w naszej gminie. Wątpliwości i wniosek formalny zgłosił radny Dariusz Pauter. W jego efekcie głosowania (wyniki poniżej) zmieniono ostatecznie siedzibę komisji wyborczej, czyli miejsca głosowania okręgu nr 11 w skład którego wchodzą: Latalice, Łagiewniki, Pomarzanki, Krześlice, Podarzewo i Pomarzanowice. Siedzibą będą Łagiewniki, co w  mojej ocenie jest dość kuriozalne, bo sami mieszkańcy Pomarzanowic stanowią prawie 50% wyborców tego obszaru…

Decyzją większości (7 głosów za tym wnioskiem, 5 przeciw – w tym mój głos, nieobecnych aż 3. radnych) mieszkańcy Pomarzanowic i wszystkich miejscowości będą musieli dojechać na głosowanie do Łagiewnik – skrajnie położnej miejscowości tego okręgu

Sesja_grafika

2018.06.21 – Głos naszego klubu w sprawie absolutorium dla Burmistrza

Witaszyk_M_mównicaWystąpienie kolegi Mikołaja Witaszyka z okazji Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Doroty Nowackiej z wykonania budżetu za rok 2017 podczas sesji nr VIX z dnia 24 maja br.

Szanowna Rado! Szanowna Pani Burmistrz! Szanowni Mieszkańcy!

W imieniu klubu radnych ,,My Mieszkańcy” serdecznie gratuluję realizacji zdecydowanej większości zaplanowanych inwestycji. To, co początkowo wydawało się bardzo skomplikowane, bardzo trudne, ambitne, a wręcz momentami wizjonerskie – powoli staje się faktem dokonanym. A tych inwestycji i projektów było naprawdę sporo i nie da się ukryć, że ta kadencja przejdzie do historii obiektywnie patrząc jako kadencja szerokich inwestycji; jako niewątpliwie wielokierunkowy skok cywilizacyjny dla naszej Gminy.

Cieszy szczególnie fakt, że na wiele, jeśli nie na większość zadań budżetowych – pozyskano środki zewnętrzne, w ten sposób pomnażając nasze gminne fundusze, nasze gminne złotówki. Nikt pewnie nie jest lepszym fachowcem od wyszukiwania oraz pozyskiwania tychże pieniędzy od naszego wiceburmistrza Zbigniewa Zastrożnego. Z pewnością jest Pan odpowiednią osobą na właściwym miejscu.

Stempel Paweł_Krawczyk_2Kolejnym pozytywnym aspektem jest fakt, że udało się wspólnie wypośrodkować kierunki działań – zarówno realizowano tzw. ,,inwestycje twarde” typu budowa wielu kilometrów dróg gminnych oraz tzw. ,,inwestycje miękkie”, jak chociażby ścieżki rowerowe, remont boiska w Pomarzanowicach czy oświetlenie na stadionie miejskim Huraganu. To jest niezwykle cenne i ważne.

Widać wyraźnie, że pozytywny społeczny odbiór oddawanych inwestycji jest możliwy tylko wówczas, gdy plany inwestycyjne stają się wspólnym dziełem zarówno władzy wykonawczej, jak i nas – radnych miejskich. Cieszymy się, że wiele problemów przez nas zasygnalizowanych została skutecznie rozwiązana i że masa naszych pomysłów doczekała się finalizacji, choć nie wszystkie…

Tu pewien kamyczek do ogródka… zdarzało się niestety, że łączono dwa oddzielne zadania, tworząc później jedno, przerzucając i ograniczając środki na nie – casus przebudowy ulicy Drawskiej z budową ulic w rejonie ulicy Sandaczowej w Pobiedziskach, gdzie w efekcie finalnym to drugie zadanie w tej kadencji najprawdopodobniej nie zostanie nawet rozpoczęte! Podobnie, do dziś nie wiem co będzie z planowaną świetlicą wiejską w Pomarzanowicach? Są to jednak sprawy jednostkowe, niezwykle ważne dla nas, ale dziś rozmawiamy o ogólnym bilansie za rok 2017. Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że w niedalekiej przyszłości te projekty znajdą swój szczęśliwy finał.

Na ocenę innych inwestycji należy nieco zaczekać – chodzi na przykład o jak najbardziej aktualne wprowadzenie komunikacji gminnej, która z pewnością była rzeczą potrzebną i niezbędną, ale musimy stale monitorować natężenie ruchu na poszczególnych kursach, aby zorientować się jakie realne koszty generuje te przedsięwzięcie i jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Inną newralgiczną kwestia, która zaistniała stosunkowo niedawno, bo na wiosnę tego roku była sprawa utwardzania dróg sołeckich i niewystarczających zabezpieczonych funduszy na te zadania. Nad tym problemem, zapewne najpóźniej na jesieni, przy konstrukcji nowego budżetu będziemy musieli się na nowo szczególnie pochylić i wypracować bardziej efektywne rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych stron.

W każdym razie, stałe konsultacje z radnymi, wzajemne słuchanie się jest podstawą i kluczem do sukcesu, jaki niewątpliwie wspólnie osiągnięto. Nie mamy większych uwag, zarzutów, zastrzeżeń co do sfery inwestycyjnej, choć przypominam, że nasz klub radnych My Mieszkańcy od początku tej kadencji był wyczulony i zawsze akcentowaliśmy, by mniej więcej środki inwestycyjne dzielić po równo – na miasto i na wieś. Nie zawsze jest to możliwe, co doskonale rozumiemy – zależy to od wielu czynników, przeważnie od czynników zewnętrznych, w pełni od nas niezależnych, ale warto i trzeba o tym zawsze pamiętać przy układaniu przyszłych planów budżetowych gminy i jeszcze mocniej dowartościowywać nasze ośrodki wiejskie przy każdej nadarzającej się okazji.

Jeszcze raz gratulujemy Burmistrzom, Urzędnikom oraz Pani Skarbnik wymiernych efektów ich wytężonej pracy i liczymy na to, że ta linia jak najszerszego konsultowania i dyskutowania dalszych kierunków inwestycyjnych nadal będzie podtrzymywana i kontynuowana dla dobra mieszkańców Gminy Pobiedziska.

Radny Mikołaj Witaszyk

W imieniu klubu radnych ,,My Mieszkańcy

Danuta Sobka – Paweł Krawczyk- Robert Łucka- Sylwester Antkowiak- Mikołaj Witaszyk.

Sesja_grafika

2018.06.10 – LIX Sesja Rady – Absolutorium dla burmistrza i Izba Pamięci

Foto UMiG_224 maja 2018 r. miała miejsce już 58. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Była to tzw. sesja absolutoryjna.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 przedstawiła p. skarbnik Agata Majcherczak. W dalszej kolejności głos zabierali p. burmistrz Dorota Nowacka oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Franciszek Kosicki.

Głosowanie w sprawie absolutorium za rok 2017 dla burmistrza zakończyło się wynikiem pozytywnym – 13 głosów „za” przy jednym wstrzymującym się (jeden radny nieobecny). Wcześniej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu uchwalę przyjęto jednogłośnie.

Na początku sesji klubowy kolega Mikołaj Witaszyk wyraził swój sprzeciw i dezaprobatę do protokołu z poprzedniej sesji, gdzie pominięto jego pytania dotyczące obligacji komunalnych wraz z odpowiedziami na nie p. skarbnik Agaty Majcherczak. Protokół ten został przyjęty rekordowo niskim wynikiem. Ja również głosowałem przeciw jego przyjęciu.

Niejako „tradycyjnie” już, w obecnej kadencji jedynym głosem w dyskusji co do podsumowania poprzedniego roku pod kątem realizacji budżetu był głos klubu radnych My Mieszkańcy. Tym razem wypowiedział się w naszym imieniu radny Mikołaj Witaszyk. Wskazał poza wieloma sukcesami i gratulacjami dla pani Burmistrz pewne konkretne niedociągnięcia, które ostatecznie nie mogą jednak przysłonić pozytywnych, gołym okiem widocznych zmian!

Treść wystąpienia kolegi Witaszyka przedstawię w osobnym artykule.

W wolnych głosach i wnioskach na naszą prośbę przewodnicząca rady p. Renata Jończyk przywołała ważną jak mniemam dla wszystkich sprawę braku w Pobiedziskach Izby Pamięci – swoistego muzeum naszej „małej Ojczyzny”. Pani burmistrz potwierdziła, że od dłuższego czasu rozważane są różne lokalizacje i kilka już opcji było branych pod uwagę. Na dziś nie ma jednak pewności gdzie i kiedy stanie się to faktem.

Ja pozwoliłem sobie na zakończenie tej sprawy zabrać głos. Ponadto odczytałem list z 2013 r. który do ówczesnej Rady Miejskiej już wtedy oficjalnie skierowało Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk. Co podkreśliłem, niestety nie stracił on nic na aktualności…

Sesja_grafika

2018.04.23 – LVI i LVII Sesja Rady – Sprawozdania dot. bezpieczeństwa i nierówne okręgi

UMiG_tablica stara ulica pion29 marca br. wyjątkowo o godz. 14. odbyła się zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska oznaczona numerem LVII.

Ocena stanu bezpieczeństwa oraz monitoring wizyjny w mieście były tematem wystąpień kolejno panów: Krzysztofa Słupskiego (Komendanta Miejsko-Gminnego Oddziału OSP RP w Pobiedziskach), Remigiusza Dybowskiego (Zarządzanie Kryzysowe UMiG), Rafała Kominowskiego (Zastępca Dowódcy JRG nr 3 MKPSP w Poznaniu) oraz Romana Wardę (Komendanta Komisariatu Policji w Pobiedziskach).

Moją uwagę zwrócił postęp w dziedzinie poprawy jakości monitoringu wizyjnego w mieście dzięki współpracy UMiG i Policji. Ma się on przyczynić do poprawy ścigania m.in. właścicieli pojazdów o zawyżonym tonażu, które przejeżdżają w miejscach niedozwolonych oraz ujawniania innych sytuacji niebezpiecznych. Czy faktycznie przyczynia się do poprawy w innych obszarach? O to zapytałem na tej sesji oficjalnie w klubowej interpelacji (opublikowanej kilka dni temu na tym blogu) i był to, proszę mi wierzyć,  czysty zbieg okoliczności.

Ponadto z wystąpienia Pani Burmistrz Doroty Nowackiej dowiedzieliśmy się, że komunikacja gminna będzie na początku darmowa dzięki takiej treści jej zarządzenia w tej sprawie.

Do najciekawszej i kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas głosowania przyszłego podziału na okręgi wyborcze. Decyzją Komisarza Wyborczego (tego samego co poprzednio i stanowioną wg takich samych przepisów) próbowano zmienić jeden z okręgów tak, aby ilość wyborców była tam dwukrotnie większa niż w okręgu sąsiednim. Jest to w ewidentny sposób krzywdzące dla reprezentacji tego „dużego” okręgu wyborczego kosztem okręgu „wybranego” ;) – można by zażartować, gdzie na jednego radnego głosować będzie dwa razy mniej wyborców i ich „reprezentacja” w radzie będzie zatem ok. dwukrotnie większa…

Poparłem tu jednoznacznie kolegę Roberta Łucka, który negował przedłożony projekt. Zarzuciłem krzywdę jaką robi się w ten sposób mieszkańcom Bugaja i Barcinka „przyspawując” ich do i tak już dużego okręgu wyborczego w Jerzykowie.

Argumenty w obronie ww. mieszkańców okazały się na tyle istotne, iż przy naszych 5. głosach „przeciw” tej uchwale, pięciu „wstrzymujących” oraz zaledwie czterech „za” uchwała została odrzucona. Nie znaczy to niestety, że okręgi ostatecznie będą miały taki kształt jak ostatnio… Ostateczny głos ma w tej sprawie niestety i tak Komisarz Wyborczy.

Złożyliśmy jako jedyni tego dnia aż trzy interpelacje w imieniu klubu „My Mieszkańcy”.

Klubowa koleżanka Danuta Sobka zabrała głos w naszym imieniu w sprawie mieszkań kryzysowych w Stęszewku, kolega Mikołaj Witaszyk odnośnie przeznaczenia budynku OPS przy ul. Kaczyńskiej i prac remontowych związanych z byłym Ośrodkiem Zdrowia (oba teksty przedstawię w osobnych postach). Ostatnia – moja klubowa interpelacja – przedstawiona już wcześniej i sygnalizowana powyżej dotyczyła aktów wandalizmu na terenie naszej gminy.

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Zastępca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny. Podał powody swojej rezygnacji z reprezentowania Gminy Pobiedziska w ZM GOAP. Argumentował, iż ilość obowiązków związanych z trwającymi i kończącymi się inwestycjami w naszej gminie nie pozwala na poświęcenie czasu innym obszarom. Podziękował jednocześnie radnym za zrozumienie i poparcie tej decyzji.

Ja podziękowałem sprawnego zarządzania OSiR-em obecnemu tego dnia na sesji p. dyrektorowi Arturowi Krysztofiakowi, mając wiedzę jak wiele obowiązków spoczywa na jego barkach. Pogratulowałem jednocześnie zakończenia sukcesem inwestycji w postaci przywrócenia po 12.  latach oświetlenia (sic!) na stadionie przy ul. Kiszkowskiej.

Dwa tygodnie wcześniej – dnia 15 marca odbyła się sesja nadzwyczajna (nr LVI) w sprawie udzielenia odpowiedzi na dwie skargi na uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Obie dotyczyły w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z przyczyn służbowych nie wziąłem w nich udziału.

Sesja_grafika

2018.03.19 – LV Sesja Rady – Fundusz sołecki i ronda w „debacie”

Herb PobiezdziskLutowa sesja obyła się wyjątkowo 1 marca, czyli w ustanowiony w roku 2011 Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Uczciliśmy ten fakt minutą ciszy. Tematem przewodnim „dnia” obok przegłosowanych bez kontrowersji uchwał było omówienie działania funduszu sołeckiego. 

Zastępca Burmistrza przedstawił m.in. dane statystyczne związane z wydatkowaniem pieniędzy przez sołtysów z powstałego w 2016 r. funduszu sołeckiego. Następnie obejrzeliśmy dość długi film promocyjny dotyczący tego sukcesu naszej gminy.

Pominięto w tym wystąpieniu oraz filmie istotną informację. Wyraziłem to w dyskusji po projekcji. Chodzi o fakt, iż to, że fundusz sołecki działa już od 2016 r. jest przede wszystkim zasługą radnego Roberta Łucka oraz samych sołtysów, którzy finalnie zagłosowali za tą sprawą przy wydatnej pomocy merytorycznej wspomnianego kolegi, przewodniczącego klubu radnych My Mieszkańcy. O ten jeden rok jesteśmy bogatsi – dodałem kończąc swoje wystąpienie.

Kolega Mikołaj Witaszyk przypomniał, że sołtysi nie mieli już żadnych obaw o wprowadzenie funduszu w momencie, gdy szczegółowo i precyzyjnie wyjaśniono im korzyści płynące z ich wprowadzenia.

Warto przypomnieć, że Włodarze gminy proponowali wówczas odroczenie powstania funduszu sołeckiego i nie naciskali na jego utworzenie (!) – prawdopodobnie z przyczyn finansowych, co akurat jest dla mnie zrozumiałe (!) i co pragnę podkreślić. Niezrozumiała jest za to krótka pamięć i kreowanie na nowo wydarzeń, które miały już miejsce…

Jako ostatni sprawę tę podsumował sołtys ze Zbierkowa p. Włodzimierz Walter, który żartując o swoim „braku sklerozy” przypomniał pozytywną rolę w tym procesie kol. Roberta Łucka.

Do innej przedziwnej sytuacji doszło po odczytaniu przez przewodniczącą rady p. Renatę Jończyk naszego wspólnego, złożonego przez większość, bo aż 10. radnych projektu uchwały związanego z propozycjami patronów tychże rond.

Zamiast ewentualnej merytorycznej dyskusji – np. dlaczego takie propozycje się pojawiły, usłyszeliśmy zarzut, że projekt ten… jest sprzeczny z pomysłem p. Burmistrz oraz, że chcemy niejako „przypisać sobie budowę” tych obiektów infrastruktury drogowej… Dyskusja ta przybrała dość karykaturalny obraz i jak wspomniałem wcześniej nawet nie spytano nas dlaczego skierowaliśmy we wniosku taki, a nie inny projekt uchwały, czy też czym kierowało się 2/3 radnych obecnej kadencji rady?

Mam nadzieję, że nie będzie więcej takich nic nie wznoszących „pseudodebat” w naszym magistracie.

Fakt jest taki, że projekt radnych został złożony i będzie „głosowany” jak tylko ronda zostaną odebrane (zgodnie z treścią naszego wniosku).

W wolnych głosach poprosiłem urzędników o interwencję policjantów w sprawie docelowego usunięcia „parkingowych aut – reklam” szpecących i zajmujących miejsca parkingowe na rynku.

Sesja_grafika

2018.01.30 – LIV Sesja Rady – Dofinansowanie dla kolejnego etapu kanalizacji!?

UMiG_tablica stara ulica pion25 stycznia br. miała miejsce kolejna sesja zwyczajna.

Według planu pracy Rady przedstawiono na niej sprawozdanie z wykonania Inwestycji. Prezentacje omówiła sekretarz naszego UMiG p. Iwona Tomaszewska.

Procedowanie uchwał związanych z budżetem oraz planami inwestycyjnymi przebiegło bez dodatkowych dyskusji. Nie złożono tego dnia żadnej interpelacji.

Sala ożywiła się jedynie w części „wolne głosy i wnioski”. Zapytałem, aby oficjalnie wybrzmiało to na sesji, o ew. obowiązek odśnieżania chodników przez mieszkańców posesji.

Odpowiedzi udzielił kier. referatu Inwestycji p. Dawid Moliński, który przywołał informacje z Biuletynu Pobiedziskiego i podkreślił, iż taki obowiązek mają właściciele posesji, których chodnik przylega bezpośrednio do granicy działki właściciela. Jeśli rozdziela go np. ścieżka rowerowa lub pas zieleni takiego prawnego obowiązku już nie ma. Dodatkowo utwardzony chodnik musi znajdować się przy drodze mającej status drogi publicznej, a śnieg należy spychać w kierunku drogi.

Warto przy tym zauważyć, że wiele utwardzonych ulic nie posiada statusu drogi publicznej!

Ciekawej i dobrej informacji udzielił zgromadzonym również Z-ca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny. Otóż na liście dofinansowań w kwocie ok. 4,7 miliona PLN dla samych Pobiedzisk znalazł się projekt kanalizacji „Puszcza Zielonka V”. W marcu tego roku sprawa powinna znaleźć swój oficjalny finał w postaci podpisanej umowy.

W związku z powyższym osoby chcące dokonać przyłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a mające odcinek do istniejącej już infrastruktury nie dłuższy niż 1 km mogą zgłaszać się wstępnie w tej sprawie do naszych urzędników.

Sesja_grafika

2017.12.30 – LII i LIII Sesja Rady – Nadzwyczajna i „budżetowa”

UMiG_panoramaW ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej. W obu z przyczyn służbowych niestety nie mogłem wziąć czynnego udziału.

Pierwsza, nadzwyczajna, miała miejsce w poniedziałek, 18 grudnia 2017 o godz. 14:30 i dotyczyła formalnej sprawy związanej z finansami budowy bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa w Pobiedziskach. Zarówno uchwała główna jak i wynikająca z niej zmiana budżetu zostały zaakceptowane jednogłośnie jedenastoma głosami obecnych radnych.

Druga grudniowa sesja oznaczona numerem LIII odbyła się w sali sesyjnej w dniu 21 grudnia 2017, godz. 15:00.

Jej punktem głównym było głosowanie nad projektem Budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018 rok. Uchwalenie ww. uchwały prawie jednogłośne (12 głosów za, 1 głos wstrzymujący)  poprzedziło wystąpienie Pani Burmistrz Doroty Nowackiej, prezentacja projektu budżetu wraz z autopoprawką oraz odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018 rok.

Ponadto podjęto jeszcze kilkanaście uchwał. Interpelacji nie było. Przewodnicząca Rady p. Renata Jonczyk poinformowała, iż radni otrzymali odpowiedź na złożoną przeze mnie klubową interpelację dot. planowanych zmian w regulaminie odbioru odpadów przez ZM GOAP. Jej treść przedstawię w osobnej wiadomości.