Archiwa kategorii: Działalność

Swoje diety chciałbym w miarę swoich możliwości przekazywać na działalność naszych stowarzyszeń bądź innych wartych wsparcia inicjatyw. Z racji mojego związku i wieloletniej pracy na rzecz młodzieży klubu sportowego Huragan Pobiedziska to temu stowarzyszeniu przede wszystkim chciałbym pomagać w ten sposób.
Stowarzyszenie to od kliku lat zmaga się z niedostatkami finansowymi i taka pomoc wydaje się w chwili obecnej bardzo potrzebna.

Rada Sportu_grafika

2018.04.07 – Posiedzenie Rady Sportu – Nagrody znów przyznane!

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na dzień 25 marca br. zwołałem posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem spotkania była wyłącznie analiza wniosków o sportowe nagrody Burmistrza za rok 2017. Wnioski zgodnie z regulaminem dotyczą mieszkańców gminy czynnie uprawiających sporty olimpijskie i uzyskujących wymierne sukcesy na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej.

Oceny wniosków wg zmodyfikowanego przez nas dwa lata temu regulaminu dokonała czteroosobowa komisja obecnych tego dnia członków Rady Sportu w składzie p. Iwona Tomaszewska, p. Witold Meller, p. Artur Krysztofiak oraz ja (nieobecni: Paweł Stępka,  Jakub Piwowarczyk oraz Adam Stachowiak).

Nagrody zostały przyznane w sumie 25. sportowcom. Podzielono je na trzy kategorie: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Ich ilości to odpowiednio 7-13-5. Ponadto kilka osób otrzyma z rąk p. Burmistrz wyróżnienia. Łączenie wpłynęło aż 31 wniosków.

Wybraliśmy również trenera roku 2017. Drugi wniosek o to wyróżnienie wpłynął po wyznaczonym terminie i nie był brany pod uwagę.

Nieoficjalnie, Urząd Miasta i Gminy planuje wręczyć nagrody w jeszcze innej niż przed rokiem formule zapewniając przy tym wiele atrakcji. Przypomnę, że ostatnio naszych mistrzów uhonorowano na imprezie prowadzonej przez dyrektora OSiR p. Artura Krysztofiaka. W Auli im. Jana Pawła II na terenie szkoły przy ulicy Kostrzyńskiej nagrody osobiście wręczała wówczas burmistrz Dorota Nowacka.

wniosek_grafika

2018.03.27 – Wniosek o usunięcie z rynku parkujących „reklam”

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 1 marca 2018 r. złożyłem ustny wniosek o sprawdzenie legalności parkowania aut-reklam na pobiedziskim rynku. Raz, że szpecą nasz kameralny rynek, dwa, zajmują w nieskończoność miejsca parkingowe. Następnego dnia (2 marca) skierowałem w ślad za powyższym zapytanie i prośbę wprost do komisariatu w Pobiedziskach.

Zadałem pytania o to, czy auta te faktycznie zarejestrowane? Czy mają aktualne przeglądy techniczne oraz, szczególnie w przypadku Parkująca reklama rynek Pobiedziska„malucha”, czy przypadkiem sama konstrukcja na jego dachu (niebezpieczna i niezgodna z przepisami ruchu drogowego) nie stanowi podstawy do odholowania lub innego usunięcia go?

Oczekujemy zatem na informację zwrotną jakie czynności podjęła / podejmie policja oraz jaka jest ew. wykładnia aktualnych przepisów prawa w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

dzialalnosc_grafika

2018.02.23 – Uzasadnienie naszego projektu dot. nazw nowych rond

Stempel Paweł_Krawczyk_2Jak informowałem w poprzedniej wiadomości, 9 lutego br. złożyłem w imieniu inicjatorów, tj. aż 10. radnych, wspólny wniosek wraz z gotowym projektem uchwały. Poniżej prezentuję treść uzasadnienia dlaczego uznaliśmy, iż należy nowe ronda nazwać w ten sposób.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

W imieniu radnych: wg listy popierających radnych z załącznika

Antkowiak Sylwester, Gołębiewski Edward, Krawczyk Paweł, Łucka Robert, Mikołajczak Janusz, Radecki Wojciech, Sobka Danuta, Szczygielski Adam, Widelicka Barbara, Witaszyk Mikołaj

Do: Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

W związku z powstaniem nowych obiektów infrastruktury drogowej w postaci rond w obrębie miasta Pobiedziska proponuje się nadanie im nazw „inż. Antoniego Pallutha” oraz „100-lecia Niepodległości”.

Pobiedziszczanin, inż. Antoni Palluth zapisał się szczególnie w historii pierwszej połowy XX dla Polski, Europy i Świata. Był cenionym kryptologiem, wiodącym konstruktorem kopii maszyny szyfrującej „Enigma”, bezpośrednim wykładowcą trójki ludzi, którzy złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej. Przyczynił się w sposób znaczący do szybszego zakończenia II Wojny Światowej. Był również Powstańcem Wielkopolskim oraz uczestnikiem wojny Polsko-Bolszewickiej. Zginął tragicznie w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Jest ważną postacią dla Pobiedzisk. Ten wielki Polak doskonale wpisuje się zatem w marketingowe hasło naszej gminy „Moc inspiracji”, stając się niejako jego uosobieniem.

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości proponuje się uczcić ten fakt w sposób szczególny. Nowopowstałe rondo w ciągu ul. Poznańskiej byłoby tego symbolem. Symbolem pamięci o ofiarach i nieustępliwości Narodu Polskiego w dążeniu do wyzwolenia spod zaborów. Stulecie to przypada również w odniesieniu do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zakończonego sukcesem czynu zbrojnego, który bezpośrednio łączy się odzyskaniem Niepodległości i przywróceniem Rzeczypospolitej Polskiej na terenie naszej Wielkopolski.

dzialalnosc_grafika

2018.02.09 – ul. Główna – Fabryczna – Skryta – Plan zagospodarowania!

Plan_główna_fabryczna_skryta


U dołu ul. Fabryczna, lewa krawędź to ul. Skryta, prawą krawędź wyznacza ul. Główna

UMiG  w Pobiedziskach przsytąpił do kolejnego wyłożenia w prawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Głównej, Fabrycznej i Skrytej w Pobiedziskach.

Granice obszaru o którym mowa przedstawia grafika tuż obok (proszę kliknąć, aby powiększyć).

Wszyscy, oczywiście przede wszystkim mieszkańcy oraz właściciele posesji objętych ww. terenem mogą składać wnioski do ww. projektu planu miejscowego.

Zgodnie z obwieszczeniem, wnioski należy składać w formie pisemnej w terminie do 2 marca br. z podaniem imienia, nazwiska, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości o której mowa.

dzialalnosc_grafika

2018.01.05 – Jaki pojemnik na odpady zielone?!

Pojemnik odpady zielone

Żródło: http://www.goap.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Zasady-odbioru-BIO-2018.pdf

Szanowni Państwo!

Przy okazji naszej oficjalnej „dyskusji” ze Związkiem Międzygminnym GOAP dotyczącym zmian w systemie odbioru odpadów zielonych (w tym ulegających biodegradacji) pragnę zwrócić Państwa uwagę, aby (niestety) zaopatrzyć się w razie potrzeby w odpowiedni pojemnik.

Nie chodzi tu, co bardzo ważne, o sam kolor brązowy, ale m.in. o system podwójnego dna i otworów wentylacyjnych.

Warto wiedzieć, że posiadanie przydomowego kompostownika zwalnia z potrzeby zakupu i poniesienia jego kosztu! Wówczas wszelki tego typu odpady muszą trafić właśnie do niego (nie do odpadów zmieszanych).

Wszelkie szczegółowe informację można znaleźć TUTAJ. Aby powiększyć zdjęcie proszę kliknąć w powyższą grafikę.

PS. Dziękuję koledze Arturowi Walkowiakowi za zwrócenie uwagi nam mieszkańcom na potencjalny problem z zakupem niewłaściwego pojemnika.