odp_na_Interpelacje_grafika

2017.11.15 – Odp. na interpelację dot. nadania rondom imion Jackowskiego i Pallutha

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na wrześniowej sesji tego roku kol. Mikołaj Witaszyk w imieniu piątki radnych klubu My Mieszkańcy złożył następującą interpelację. Tutaj dla przypomnienia dostępny jest link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Pytaliśmy w niej, a w zasadzie równolegle wnioskowaliśmy, o nadanie nowo powstającym rondom imion Maksymiliana Jackowskiego i Antoniego Pallutha.

Od p. burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„W odpowiedzi (…) informuję, iż art. 18 (…) ustawy (…) o samorządzie gminnym stanowi upoważnienie ustawowe dla organu stanowiącego gminy do podejmowania uchwał w sprawie m.in. nazw ulic i placów będących drogami publicznymi (…).

Zarówno ul. Poznańska jak i Fabryczna są drogami publicznymi. przy czym ul. Poznańska jest droga gminną, a ul. Fabryczna stanowi drogę wojewódzką W194. Przepis (…) nie ogranicza kompetencji gminy w zakresie nazewnictwa ulic wyłącznie do dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych (…). W przypadku dróg publicznych, których właścicielem jest jednostka inna niż gmina, nie występuje też konieczność zwrócenia się do ich właściciela o zgodę na nadanie nazwy ulicy (…).

(…) Gmina Pobiedziska może nadać nazwę rondom znajdującym się w przebiegu ul. Poznańskiej i Fabrycznej. (…) po zakończeniu inwestycji (…) może zostać podjęta uchwała w sprawie nadania tym obiektom drogowym nazw: Maksymiliana Jackowskiego oraz Antoniego Pallutha. (…)

Mój komentarz:

Trudno będzie znaleźć inne postacie historyczne tak jednoznacznie pozytywne i związane z Pobiedziskami jak zaproponowane przez nas osoby. Powinniśmy popularyzować ich dokonania, aby przez to również promować naszą małą Ojczyznę. Oby zgodnie z odpowiedzią Pani Burmistrz udało się skutecznie przeprowadzić tę uchwałę. Istniejąca w Pobiedziskach ulica M. Jackowskiego, położona w zupełnie innym miejscu, nie powinna stanowić tutaj problemu.

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).