wniosek_grafika

2018.02.21 – Wniosek o nazwy rond – inicjatywa uchwałodawcza radnych

Stempel Paweł_Krawczyk_2Dnia 9 lutego 2018 r. złożyłem w imieniu aż 10. radnych, wspólny wniosek wraz z gotowym projektem uchwały dot. nazw nowopowstałych rond w Pobiedziskach.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu radnych: wg listy popierających radnych z załącznika

Antkowiak Sylwester, Gołębiewski Edward, Krawczyk Paweł, Łucka Robert, Mikołajczak Janusz, Radecki Wojciech, Sobka Danuta, Szczygielski Adam, Widelicka Barbara, Witaszyk Mikołaj

Do: Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Szanowna Pani!

Niniejszym wnosimy o włączenie w pierwszym możliwym proceduralnie terminie w obrady właściwych komisji oraz na sesję projektu uchwały dotyczącej nadania nazw [ „inż. Antoniego Pallutha”  – w ciągu drogi wojewódzkiej oraz „100-lecia Niepodległości” w ciągu ul. Poznańskiej] rondom przy bezkolizyjnym przejściu drogowym pod linią kolejową nr 353 Poznań – Skandawa w miejscowości Pobiedziska.

Prosimy jednocześnie o wcześniejsze przekazanie projektu do właściwego referatu Urzędu Miasta i Gminy w celu uzupełnienia o załącznik graficzny i formalnego zatwierdzenia projektu oraz o niezbędną opinię prawną.

W załączeniu do wniosku dołączono listę radnych, którzy podpisali się pod projektem oraz treść projektu uchwały z uzasadnieniem.

Treść uzasadnienia przedstawię w osobnej wiadomości.

Z poważaniem

Paweł Krawczyk