Sesja_grafika

2018.09.05 – LXIII Sesja Rady – Pobiedziska z rondem inż. Antoniego Pallutha!

UMiG_panorama30 sierpnia 2018 r. odbyła się 63. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. 

Wg porządku obrad na początku sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawiła p. skarbnik Agata Majcherczak.

W dalszej części, jeszcze przed głosowaniami nad projektami uchwał, obejrzeliśmy film przedstawiający przede wszystkim realizowane inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. ZIT-ów) jakie miały miejsce w ostatnich trzech latach na terenie naszej gminy. Wyraźnie odmieniły one oblicze wielu miejsc i w założeniu poprawić miały komunikację, co jest faktem nie ulegającym dyskusji.

Blok uchwał nie wzbudził większych emocji. Warto nadmienić, iż z powodu suszy jednogłośnie poparliśmy uchwałę w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok. Przysługuje ona w wysokości 100% IV raty podatku rolnego w tym roku rolnikom dotkniętym suszą.

Dla mnie, i jak sądzę po głosowaniu, dla wielu radnych istotnym było tego dnia również symboliczne oddanie czci urodzonemu w Pobiedziskach inż. Antoniemu Palluthowi, który dzięki ponadklubowemu projektowi radnych uhonorowany został nazwą ronda na drodze wojewódzkiej nr 194 w Pobiedziskach. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni. Poparcia naszemu projektowi udzieliło aż 13. z nich, przy jednym przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.

Nazwa drugiego ronda zgodnie z wniesioną przeze mnie autopoprawką to rondo Niepodległości, co w stulecie obchodów tych wydarzeń wydaje się bardzo trafną i odpowiednią propozycją.

Złożyłem interpelację w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy dotyczącą ew. samowoli budowlanej przy jeziorze Biezdruchowo (patrz tutaj). Drugą i ostatnią na tej sesji interpelację przedstawiła również w imieniu naszego klubu radna Danuta Sobka. Interpelacja miała związek z utrudnieniami w ruchu – bo tak odbierają to okoliczni mieszkańcy – na ul. Wojska Polskiego w Pobiedziskach. Jej treść przedstawię niebawem w osobnym artykule.