Zapytanie_grafika

2015.03.05 – Zapytanie radnego (międzysesyjne) dot. braku oświetlenia na końcowym odcinku ul. Słonecznej od ponad 30. lat

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

ZAPYTANIE

Dotyczy: braku oświetlenia na końcowym odcinku ul. Słonecznej od ponad 30. lat

Szanowna Pani!

Na ulicy Słonecznej w Pobiedziskach od dawna funkcjonuje oświetlenie uliczne. W okolicach roku 1987 słupy drewniane zostały zastąpione betonowymi. Niestety nie wykonano wówczas przedłużenia istniejącej instalacji o posesje, które do dziś dnia pozostają kompletnie nieoświetlone.

Na ostatni wniosek (w załączeniu) podpisany przez mieszkańców i złożony w UMiG dnia 27.10.2014 r. zainteresowani nie otrzymali żadnej odpowiedzi…

Dzięki wzorcowym działaniom i inicjatywie jednego z mieszkańców funkcjonuje tam prowizoryczne oświetlenie na jednej z posesji. Jest ono przykładem dobrej woli mieszańców tej ulicy i samodzielnego działania bez wyciągania rąk po publiczne środki.

Sytuacja ta trwa jednak od blisko 30. lat i nie możliwa dalsza akceptacja takiego stanu rzeczy!

W związku z powyższym, w imieniu zainteresowanych zadaję pytanie o termin wykonania brakującego oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej? Powyższy wniosek został również wniesiony na piśmie w propozycjach do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego” na najbliższe lata. Należy wziąć pod uwagę przy tym, iż koszt projektu i wykonania jednej, bądź dwóch opraw oświetlenia nie stanowi dużego obciążenia finansowego i być może uda się w trybie pilnym włączyć to zadanie równolegle w prace nad bieżącymi inwestycjami.

Rok 2015 jest „rokiem światła” – oby to wpisało się realnie w tą zadawnioną sprawę.

Załączniki:

  1. Wniosek mieszkańców, który oficjalnie wpłynął do UMiG w dniu 27.10.2014 r.
  2. Mapa sytuacyjne z projektem prywatnej lampy – wykonana w czynie społecznym w 1985 r.

Z poważaniem Paweł Krawczyk

Link do oryginału dokumentu i załączników: tutaj.

Jedna myśl nt. „2015.03.05 – Zapytanie radnego (międzysesyjne) dot. braku oświetlenia na końcowym odcinku ul. Słonecznej od ponad 30. lat

  1. Pingback: 2016.05.03 – „Jasność” na Słonecznej i „dobre znaki” na Głównej | Paweł Krawczyk – Radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

Możliwość komentowania jest wyłączona.