Sesja_grafika

2017.06.12 – XLIII Sesja Rady – Absolutorium dla p. Burmistrz

UMiG_tablica stara ulica pionDnia 25 maja br. odbyła się planowa sesja tej kadencji. „Stanęła pod znakiem” absolutorium dla p. Burmistrz Doroty Nowackiej.

Pierwszy raz miałem okazję wnieść o uzupełnienie protokołu z poprzedniej sesji. W przedstawionej wersji brakowało bowiem części wystąpienia kolegi z klubu Roberta Łucka oraz moich wyraźnie wyartykułowanych zastrzeżeń dot. błędnego sposobu publikacji klubowych interpelacji na stronach pobiedziskiego Biuletynu Informacji Publicznych.

Najważniejszym momentem tej sesji było głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza MiG Pobiedziska. Po wystąpieniu p. skarbnik Agaty Majcherczak, p. burmistrz Doroty Nowackiej oraz przedstawieniu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pobiedziska za rok 2016 r. przystąpiono do głosowań.

Zarówno uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jak i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi – obie, przyjęte zostały przez radnych jednogłośnie.

Inaczej było podczas głosowań późniejszych. Projekt korekty tzw. „WPI” (zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2015-2019) oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2017 zostały przyjęte 10. głosami „za”, przy 5. wstrzymujących. W obu głosowaniach wstrzymałem się od głosu.

Przed głosowaniem w sprawie zmiany uchwały dot. „WPI” ponownie zabrałem głos i wyraziłem swoje zaniepokojenie planowanym finansowaniem budów ulic na tzw. osiedlu Rybnym. Okrojoną w poprzednim roku część środków na ulice osiedla Rybnego i Drawską zaproponowano przesunąć z przyczyn technicznych (związanych z odprowadzeniem wody do rzeki Głównej) w pierwszej kolejności na budowę tej ostatniej. Moje obawy wywołała pozostała ilość środków na budowę ulic Sandaczowej, Węgorzowej i Łososiowej. Prace drogowe w tej części wg WPI mają zacząć się w przyszłym roku. W odpowiedzi zastępca burmistrza p. Zbigniew Zastrożny podtrzymał swoje „podejście zadaniowe” do planowanych inwestycji zapewniając, że są one wg planu niezagrożone.

Będziemy pilnować tej inwestycji jako klub radnych „My Mieszkańcy”, aby faktycznie zgodnie z „marszrutą” obraną w planach odpowiednie środki zabezpieczyć na ten cel w przypadku ich niedostatku.

Złożyłem (tradycyjnie w imieniu klubu „My Mieszkańcy”) jedną interpelację. Tym razem dotyczyła ona – po długiej przerwie tematyki sportowej, a mianowicie samej lokacji przyszłego, drugiego, bardzo potrzebnego, pełnowymiarowego treningowego boiska piłkarskiego z pierwszą bieżnią lekkoatletyczną w Pobiedziskach. Przedstawię niebawem jej treść w osobnym artykule.

Warto nadmienić, że przed głosowaniem w sprawie absolutorium dla burmistrza jako jedyny głos zabrał przewodniczący naszego klubu Robert Łucka, który w swoim merytorycznym wystąpieniu przedstawił nasz punkt widzenia dotyczący pracy Pani Burmistrz oraz jej współpracy z Radą Miasta i Gminy Pobiedziska. Jego treść również przedstawię w osobnej wiadomości.